Header Ads

Header ADS

ค่ายอิบาดุรเราะหฺมาน ครั้งที่ 1/2560


ยมท.สาขากระบี่ได้จัดค่ายอิบาดุรเราะหฺมาน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2560 ณ มัสญิดบ้านโต๊ะบาหรา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยได้รับเกียรติจากนาย อัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัด กระบี่ มาเป็นประธานเปิดพิธีในค่ายครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.