Header Ads

Header ADS

ประชุมโซนสัญจร ยมท.นครหลวง 60


ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 60 ยมท. นครหลวงได้จัดประชุมโซนสัญจรซึ่งเป็นงานที่อยู่ในไตรมาสที่ 4 ขององค์กรวัตถุประสงค์ของการพบปะครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือถึงการดำเนินแผนงานของยมท.นครหลวงในอนาคตเพื่อให้มีบทบาทที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ขององค์กรและประสานร่วมมือกับเครือข่านในพื้นที่ต่างๆในวาระของการพัฒนาเยาวชนมุสลิม อัล หัมดุลิ้ลลาฮฺ 

ในการประชุมโซนสัญจรรอบนี้ได้มีมติสำคัญหลายเรื่องในการขับเคลื่อนงานเพื่อที่จะยังประโยชน์กับเยาวชนในชุมชนต่างๆของนครหลวง ดังที่ประธานยมท.สาขา กทม. กล่าวว่า “ยุทธศาสตร์ในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้การทำงานของเรานั้นมีประสิทธิภาพและจะทำให้เยาวชนในเขตพื้นที่ของเราได้รับประโยชน์มากขึ้นที่อยู่ภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนร่วมมือกับส่วนต่างๆ”

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.