Header Ads

Header ADS

การมองเห็นอิสลามเป็นต้นไม้

กิ่งก้านของความดี
การมองเห็นอิสลามเป็นต้นไม้หลักการอิสลามมีหลาย "แขนง" เหมือนดังที่หะดีษพูดถึงความดีมีหลายกิ่งก้าน แต่ถึงอย่างไรความดีก็ย่อมผูกอยู่กับลำต้นเดียวกันอยู่ดี ...นอกจากนี้ ความดีในแต่ละแขนงมันย่อมมีทิศทางมีเจตนารมณ์ที่ศาสนาคาดหวังให้มันเกิดขึ้นมา

ยกตัวอย่างเรื่อง "หิญาบ" เป็นกิ่งก้านหนึ่ง มันย่อมผูกกับล้มต้นแห่งการภักดีต่อผู้เป็นเจ้า ขณะเดียวกันในตัวมันเองก็มีเจตนารมณ์ที่ศาสนาคาดหวังให้เกิดขึนมา นั่นคือการมีความหะยาอ์(ละอาย) ... คนสวมเสื้อผ้าด้วยอาภรณ์แห่งหิญาบจึงไม่สามารถปฏิเสธสถานะนี้ได้ 

การไว้เคราเองก็เป็นกิ่งก้านหนึ่ง อาจะเล็กลงไปกว่าหิญาบ อาจเป็นกิ่งที่อยู่ในก้านอีกทีหนึ่งของการแสดงตัวความเป็นผู้ชายมุสลิมที่สำรวมตนต่อผู้เป็นเจ้า คนไว้เคราจึงต้องสำนึกความเป็นกิ่งที่แตกออกมาจากก้านนี้เช่นเดียวกัน

กิ่งก้านมากมายของต้นไม้อิสลามจึงวางในสถานะที่แตกต่างกันออกไป แต่ไม่มีใครปฏิเสธสิ่งคาดหวังที่จะได้จากกิ่งก้านนั้น ในเมื่อมันแตกมาจากลำต้นใหญ่อีกทีหนึ่ง มันย่อมเป็นส่วนหนึงที่ตัดขาดไปไ่ด้ 

วิธีการพูดถึงความดีในอิสลามแบบนี้น่าสนใจในทุกเรื่อง การพูดในฐานะเป็นส่วนหนึ่งนั้นก็มีอยู่ แสดงถึงการขาดไปไม่ได้เลย บางครั้งพูดถึงในฐานะเป็นครึ่งหนึ่ง มันย่อมทวีความสำคัญขึ้นมาอีก ... ดูเหมือนว่า สิ่งทีท่านนบีได้ปลูกฝังให้กับเศาะฮาบะฮฺนั้นคือ การค่อยๆ เติมกิ่งก้านต่างๆ ลงไปในต้นไม้ แล้วเศาะฮาบะฮฺแต่ละคนก็พัฒนาความเข้าใจขึ้นมาสู่ชีวิตพวกเขา

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
เรียนรู้อิสลามกับเพจ Circle.Islam
[https://www.facebook.com/Circle.Islam]

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.