Header Ads

Header ADS

รีวิวหนังสือปรัชญาปลูกอินทผลัม


... คำนำจากสำนักวิชาการและสื่อเผยแพร่ ยมท. ...
หนังสือ ปรัชญาการปลูกอินทผลัม
จินตนาการต่อการสร้างอารยธรรม

อัลหัมดุลิ้ลลาฮฺ ขอชุโกรต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่จัดทำขึ้นตามคอนเซ็ปต์ของงานประชุมใหญ่ของสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย หรือ ยมท. ในปีนี้ โดยที่เราได้ตั้งสโลแกนของงานประชุมว่า ปลูกต้นไม้แห่งความดีงาม” ซึ่งต้องการเชิญชวนให้ทุกคนมองเห็นเป็นวาระร่วมกันในการฟื้นฟูความดีงามให้กับสังคม ...

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมมาจากงานเขียนที่เป็นบทความของอัล อัค ซึ่งเผยแพร่อยู่ในเพจทางเฟสบุ๊คที่มีชื่อว่า - The Circle (FB/TheCircle.Thai โดยคัดสรรจากหลาย ๆ บทความที่เกี่ยวข้องจนกลายมาเป็นหนังสือที่อยู่ในมือของท่านผู้อ่านที่มีชื่อว่า ปรัชญาการปลูกอินทผลัม : จินตนาการต่อการสร้างอารยธรรม” ซึ่งวางอยู่บนหลักคำสอนที่สำคัญจากท่านนบี มุฮัมมัด ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม 

หนังสือเล่มนี้ได้เชิญชวนให้ผู้อ่านโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะต้องก้าวขึ้นมาทำหน้าที่และบทบาทสำคัญของสังคมในอนาคตได้มองเห็นความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิต .. มองเห็นความสำเร็จ มองเห็นเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างเต็มไปด้วยความหวังซึ่งจะคอยเป็นกำลังขับเคลื่อนพลังที่ซ่อนเร้นภายในตัวของพวกเขาออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ และก่อเกิดความดีงามเหมือนดั่งผลของต้นไม้ที่ยังประโยชน์แก่ผู้อื่นทุกช่วงกาลเวลา

ประการแรกหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนทัศน์ (paradigmที่คนหนุ่มสาวต้องให้ความสนใจ นั่นคือ กระบวนทัศน์แบบอิสลามที่ก่อตัวขึ้นบนความเข้าใจอันแม่นยำและลึกซึ้งที่มีต่อคำสอนอันเป็นแหล่งอ้างอิงสูงสุดพร้อมทั้งเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆของยุคสมัย จนสามารถจะใช้มันเป็นบรรทัดฐานในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามา โดยที่พวกเขามิได้ตกหลุมพรางแห่งกับดักทางความคิดอื่นใด ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

กรอบความคิดหรือกระบวนทัศน์ดังกล่าวนับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลงมือปลูกต้นไม้แห่งความดีบนหน้าแผ่นดินนี้ เพราะจะทำให้เรารู้ว่า เราจะปลูกมันทำไม?” จะปลูกมันเพื่ออะไร?!! แล้วเราจะได้อะไรจากการลงทุนในการปลูกมัน ... นี่คือคำถามที่จะทำให้เราเกิดความมั่นใจอย่างหนักแน่นต่อการลงมือปฏิบัติภารกิจนี้ โดยไม่หวั่นเกรงต่อปัญหาที่จะต้องประสบพบเจอ อันเต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นผลของมันที่งอกเงยออกมาก็ตาม เพราะกระบวนทัศน์ที่ถูกสร้างมาจากปรัชญาแห่งการปลูกอินทผลัมนั้นสอนให้เราปลูกมันในวัน(ดุนยา)นี้ เพื่อเก็บเกี่ยวผลของมันในวันแห่งโลกนิรันดร์ตลอดกาล

ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนทัศน์ของปรัชญาการปลูกอินทผลัมนั้นจะทำให้เราเห็นถึงการสร้างสรรค์ให้กับโลกใบนี้ จนก่อเกิดอารยธรรม (Civilization) อันยิ่งใหญ่ที่ได้นำผู้คนสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติของชีวิตและนำผู้คนหลุดพ้นจากกรอบคิดแห่งความอคติอันคับแคบที่คอยกักขังและนำมนุษยชาติจมดิ่งสู่ความไร้อารยะจนกลายเป็นวังวนและบ่อเกิดแห่งความวิบัติและความหายนะกับมนุษยชาติครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไม่จบสิ้น

ถึงเวลาแล้วที่คนหนุ่มสาวผู้เป็นความหวังของมนุษยชาติทั้งมวลจะต้องทบทวนถึงการดำเนินชีวิตของพวกเขา ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องกลับคืนสู่สถานะอันมีเกียรติแห่งการเป็นประชาชาติตรงกลาง (The middle nation) เป็นดั่งต้นไม้ถูกปลูกขึ้นมาอยู่ตรงกลาง มีรากอันแข็งแกร่ง กิ่งก้านชูเสียดฟ้าโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากทั้งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแต่พวกเขาถูกปลูกขึ้นมาบนความเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่สามารถรวมเอาความเป็นตะวันตกและตะวันออกอยู่ด้วยกันได้ ซึ่งจะทลายกำแพงแห่งความอคติทางเชื้อชาติสู่รากฐานแห่งแนวคิดที่ว่าเราเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างมาจากดินเหมือน ๆ กัน เพราะเรามาจากชีวิตเดียวกัน

สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย หวังว่าหนังสือ ปรัชญาการปลูกอินทผลัม : จินตนาการต่อการสร้างอารยธรรม” เล่มนี้จะก่อประโยชน์และจุดประกายอุดมการณ์อิสลามให้แก่เยาวชนคนหนุ่มสาวตลอดจนผู้อ่านทุกท่านให้ภาคภูมิ และตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจการปลูกต้นไม้นี้ เพราะนี่คือต้นไม้แห่งความดีที่จะคอยหล่อเลี้ยงให้โลกเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง ...

สุดท้ายนี้ หากมีข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องประการใด ที่อาจปรากฏในหนังสือเล่มนี้     สำนักวิชาการและสื่อเผยแพร่ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ขอน้อมรับข้อเสนอแนะจากท่านผู้อ่านด้วยความยินดี

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.