Header Ads

Header ADS

งานประชุมประจำปียมท.ปัตตานี 2561
ขอเชิญร่วมประชุม ยมท. ปัตตานี ประจำปี 2561 ...

วันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2560
ณ สำนักเลขาธิการ ยมท.

09:45-10:00น. กล่าวต้อนรับโดย ประธาน ยมท.สาขาปัตตานี

10:00-10:45น. Tea Talk หัวข้อ ‘Renew’ [ทำให้ใหม่] โดย อัล อัค

11:00-12:00น. เสวนาโต๊ะกลม นำโดย เลขาธิการยมท.และชูรอสาขาปัตตานี

……………………………………………………

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.