Header Ads

Header ADS

ประชุมเสวนา กลุ่มงาน 3 เครือข่ายยมท.ประจำปี 2561
ประชุมกลุ่มงานเครือข่าย ยมท. ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2560 | เวลา 20.00 - 22.00 น. | ณ สำนักงานเลขาธิการ ยมท.

20:00 - 20:40 น. ปาฐกถา หัวข้อ ‘อนาคตของการทำงานเครือข่าย ยมท.’ โดย ชูรอ 3 เครือข่าย

20:40 - 21:20 น. Tea Talk "Tanazzalul Shayatiin : ชัยฏอนลงใส่" โดย อุซตาสอับดุศศอมัด อุปมา อันนัดวีย์

21:20 - 22:00 น. นำเสนอแผนงานของเครือข่าย ยมท. ประจำปี 2561 โดย ...
- ประธานเครือข่ายครูสอนกุรอาน
- ประธานเครือข่ายยุวมัสญิด
- ประธานเครือข่ายสตรีและเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.