Header Ads

Header ADS

พัฒนาจิตวิญญาณในอิสลามผ่านเศาะลาฮฺและศิยาม


พัฒนาจิตวิญญาณในอิสลามผ่านเศาะลาฮฺและศิยาม


โดย อัล อัค

ข้อกำหนด เศาะลาฮ” (ละหมาด)ห้าเวลาไม่ได้หมายความว่า เศาะลาฮฺมันทำเพียงแค่นี้ก็พอแล้ว แต่จริงๆ ท่านนบีและเศาะฮาบะฮฺทำละหมาดที่นอกเหนือกว่านี้อีกมาก หรืออาจกล่าวได้ว่าใช้เวลามากกว่าละหมาดห้าเวลาเสียอีก แต่อย่างไรศาสนาก็ไม่ได้ไปกำหนดเป็นข้อบังคับ เพราะมันเป็นเรื่องการพัฒนาทางจิตวิญญาณที่เป็นไปตามความปรารถนาของแต่ละคนที่จะแสวงหามัน ... คนที่แสวงหาทางจิตวิญญาณจะจริงจังทำเศาะลาฮฺห้าเวลาให้เป็นฐานที่มั่นคง เพื่อก้าวไปสู่เศาะลาฮฺอื่นๆ ในแต่ละวัน โดยเฉพาะกิยามุลลัยลฺในยามหลังเที่ยงคืน

ข้อกำหนดเรื่อง ศิยาม” (การถือศีลอด)ปีละหนึ่งเดือน(ประมาณ 30 วัน) ก็ไม่ได้หมายความว่ามันมีศิยามอยู่แค่นั้น ท่านนบีและเศาะฮาบะฮฺศิยามในเดือนอื่นๆ วันอื่นๆ อย่างมากมาย ถ้ารวมๆ แล้วก็เป็นจำนวนที่มากกว่า 30 วันไปหลายเท่าก็ว่าได้ ... แต่ศาสนาก็ไม่ได้วางเป็นข้อบังคับของศิยามมากไปกว่าที่กำหนดไว้ เพราะที่เกินไปจากนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาที่แต่ละคนต้องแสวงหามันไปตามความปรารถนาของเขาเอง

การเรียกร้องอย่างจริงจังกับระดับ ข้อกำหนดไม่ใช่เพราะมันมีอยู่แค่นี้ก็พอแล้ว แต่เพราะมันเป็นความจำเป็นเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาทางจิตวิญญาณที่มากกว่านั้น  กับเศาะลาฮฺที่มากกว่านั้น กับศิยามที่มากกว่านั้น ...  ซึ่งไม่ใช่เรื่องข้อบังคับแต่เป็นความเติบโตที่งดงามของจิตวิญญาณที่มากขึ้นไปอีก

ชีวิตของท่านนบีและเศาะฮาบะฮฺ แสดงให้เห็นแล้วว่า ได้ทำให้เศาะลาฮฺและศิยามกลายเป็นวิถีที่กลมกลืนกับชีวิตอื่นๆ ที่เราอาจเรียกว่า ทางโลกในแต่ละวัน ในแต่เดือน แต่ละปี  ... พวกเขาได้ทำให้มันเป็นธรรมชาติที่ไปได้อย่างสบายๆ กับชีวิตของพวกเขา ... เศาะลาฮฺวันละห้าเวลาและศิยามในหนึ่งเดือนของรอมฎอน ได้ถูกกำหนดเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตขยายออกไปของจิตวิญญาณ ด้วยการมีเศาะลาฮฺและศิยามอื่นๆ ที่งอกเงยตามมาอีกมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.