Header Ads

Header ADS

จำเป็นต้องยึดวันวุกุฟของซาอุฯหรือไม่?

จำเป็นต้องยึดวันวุกุฟของซาอุฯหรือไม่?
 ในการถือศีลอดวันอะรอฟะฮฺ
ตอบคำถามโดย เชค มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

                คำถาม : อันเนื่องมากจากสถานการณ์ส่วนตัวทำให้พวกเราย้ายมาอยู่ในปากีสถานซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างไปจากเดิม เช่นเวลาละหมาดเป็นต้น ข้าพเจ้าขอถามท่านว่า เมื่อข้าพเจ้าตั้งใจจะถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ แต่วันตามปฏิทินฮิจญเราะฮฺของปากีสถานแตกต่างจากวันในซาอุฯ ขณะที่ปากีสถานเป็นวันที่แปดของเดือนแต่มันเป็นวันที่เก้าในซาอุ ข้าพเจ้าควรจะถือศีลอดในวันที่แปด(ซึ่งตรงกับวันเก้าของซาอุฯ) หรือว่าข้าพเจ้าควรจะถือศีลอดตามวันเดือนปีของปากีสถาน

              คำตอบ : มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ ชัยคฺ อิบนุอุษัยมีน(ขออัลลอฮฺทรงเมตตาท่าน)เคยได้รับคำถามว่า : ถ้าหากวันอะเราะฟะฮฺแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากการมองเห็นจันทร์เสี้ยวในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ เราควรจะถือศีลอดตามการเห็นจันทร์เสี้ยวของประเทศที่เราอาศัยอยู่ หรือว่าควรถือศีลอดตามการเห็นของฮะเราะมัยนฺ(สถานศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่ง (มักกะฮฺและมะดีนะฮฺ)) ?

             ท่านตอบว่า : ประเด็นนี้มีที่มาจากความเห็นที่แตกต่างกันของบรรดาอุลามาอ์ ในเรื่องที่ว่าการมองเห็นจันทร์เสี้ยวในที่หนึ่งแล้วให้ถือพร้อมกันทั่วโลก หรือว่ามันแตกต่างกันไปตามการขึ้นของดวงจันทร์ของแต่ละพื้นที่?

             ความเห็นที่ถูกต้องก็คือว่ามันแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของท้องที่ที่ดวงจันทร์ขึ้น ตัวอย่างเช่นหากเห็นจันทร์เสี้ยวที่มักกะฮฺและวันนี้เป็นวันที่เก้า ส่วนท้องที่อื่นไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามมองเห็นจันทร์เสี้ยวก่อนมักกะฮฺหนึ่งวัน ดังนั้นวันอะเราะฟะฮฺในมักกะฮฺจึงเป็นวันที่สิบสำหรับพวกเขา มันไม่อนุญาตสำหรับพวกเขาที่จะถือศีลอดในวันนี้เนื่องจากมันเป็นวันอีด ...

             เช่นเดียวกันถ้าหากพวกเขามองเห็นจันทร์หลังการเห็นของมักกะฮฺและวันที่เก้าของมักกะฮฺคือวันที่แปดสำหรับพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจะถือศีลอดในวันที่เก้าตามวันเดือนปีของพวกเขาซึ่งมันตรงกับวันที่สิบในมักกะฮฺ นี้คือความเห็นที่ถูกต้อง เนื่องจากท่านนบีฯเคยกล่าวไว้ว่า “เมื่อพวกท่านเห็นมัน(จันทร์ ใหม่)จงถือศีลอด และเมื่อพวกท่านเห็นมันจงงดถือศีลอด” ผู้ที่ไม่เห็นจันทร์เสี้ยวในท้องถิ่นของพวกเขาถือว่าเป็นผู้ไม่เห็นจันทร์ เช่นเดียวกับมติเอกฉันท์ของประชาชนที่ว่าเวลาสำหรับดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นของพวกเขา เช่นเดียวกับดวงจันทร์ซึ่งจะใช้ได้ตามแต่ละท้องที่ เหมือนกับเวลาในรอบวัน ( มัจญมูอฺ อัลฟะตาวา 20)

             เคยมีคำถามถึงท่านเกี่ยวกับบางคนที่ทำงานในสถานทูตซาอุดีที่อยู่นอกประเทศ(ซาอุฯ) ซึ่งเปรยว่าพวกเขามีปัญหาเกี่ยวกับการถือศีลอดในเดือนรอมฏอน และการถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ พี่น้องที่นั่นได้แบ่งออกเป็นสามฝ่าย
ฝ่ายแรกกล่าวว่า เราจะถือศีลอดตามซาอุฯและงดถือศีลอดตามซาอุฯ ฝ่ายต่อมากล่าวว่า เราจะถือศีลอดตามท้องที่ที่พวกเราอาศัย และงดถือศีลอดตามพวกเขา ฝ่ายสุดท้ายกล่าวว่า เราจะถือศีลอดในเดือนรอมฏอนตามประเทศที่พวกเราอาศัย แต่เราจะถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺตามซาอุฯ

            พวกเราของร้องชัยคฺ ให้ตอบคำถามเกี่ยวกับการถือศีลอดในเดือนรอมฏอนและในวันอะเราะฟะฮฺอย่างละเอียด ซึ่งในระหว่างห้าปีที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่า ประเทศที่เราอาศัยอยู่นั้นไม่มีวันใดเลยที่เดือนรอมฏอนและวันอะเราะฟะฮฺจะตรงกันกับซาอุฯ รอมฏอนของพวกเขาจะเริ่มหลังจากที่ซาอุฯประกาศไปแล้ววันหนึ่งหรือสองวัน และบางครั้ง ถึงสามวัน

            ท่านตอบว่า : ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ บรรดาอุละมาอ์มีความเห็นแตกต่างกันในกรณีที่ว่าเมื่อมองเห็นจันทร์เสี้ยวที่ใดที่หนึ่งในโลกมุสลิมโดยทีส่วนอื่นๆ มองไม่เห็น มุสลิมทั่วโลกจะต้องยึดตามนั้น หรือเฉพาะผู้ที่มองเห็นและผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันเท่านั้น หรือเฉพาะผู้ที่มองเห็นและอยู่ภายใต้อำนาจรัฐเดียวกันประเด็นนี้มีความเห็นที่แตกต่างกันไป

            ความเห็นที่ถูกต้องทีสุดก็คือว่าประเด็นดังกล่าวนี้จะต้องจะอ้างกลับไปยังผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้ หากดวงจันทร์ขึ้นตำแหน่งเดียวกันสำหรับสองประเทศ ถือว่าพวกเขาเป็นเสมือนประเทศเดียวกัน ดังนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งจากทั้งสองดังกล่าวมองเห็นจันทร์เสี้ยวกฎนี้จะใช้กับอีกประเทศหนึ่งด้วย แต่หากตำแหน่งที่ขึ้นปรากฏของดวงจันทร์แตกต่างกัน แต่ละประเทศก็จะใช้กฎของแต่ละประเทศ นี้คือความเห็นที่ตรงกันกับ ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมิยะฮฺ นี่คือความหมายอันชัดเจนจากตัวบทของอัลกุรอานและซุนนะฮฺและสิ่งที่บ่งชี้จากการเปรียบเทียบ

            อัลกุรอานกล่าวไว้ว่า “ดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือน(ที่ฮิลาลปรากฎแล้ว ก็จงถือศีลอดในเดือนนั้น และผู้ใดป่วย หรืออยู่ในการเดินทาง ก็จงถือใช้ในวันอื่นแทน อัลลอฮฺทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้า และไม่ทรงให้มีความลำบากแก่พวกเจ้า และเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ให้ครบถ้วน ซึ่งจำนวนวัน(ของเดือนรอมฎอน) และเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรียงไกรแด่อัลลอฮฺในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำแก่พวกเจ้า และเพื่อเจ้าจะขอบคุณ” ( อัลบะเกาะเราะฮฺ 2:185)

            สิ่งที่อายะฮฺนี้ชี้ให้เห็นก็คือ ใครที่ไม่เห็นดวงจันทร์ไม่บังคับให้ถือศีลอด ในหะดีษของท่านนบีฯ ท่านกล่าวไว้ว่า “เมื่อพวกท่านเห็นมัน(ฮิลาล) จงถือศีลอด และเมื่อท่านเห็น มันจงงดศีลอด

            กรณีเปรียบเทียบเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการถือศีลอดในแต่ละวัน จะต้องเป็นไปตามเวลาของแต่ละประเทศ สอดคล้องกับเวลาดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์ตกของแต่ละท้องถิ่น นี่คือความเห็นที่ตรงกันของอุลามาอฺ ดังนั้น ท่านจะเห็นผู้คนในเอเชียตะวันออกเริ่มถือศีลอดก่อนคนในเอเชียตะวันตก และละศีลอดก่อนพวกเขา เนื่องจากแสงอรุณของพวกเขาขึ้นก่อนประเทศที่อยู่ถัดไปและดวงอาทิตย์ก็ตกก่อนประเทศที่อยู่ถัดไป

           นี้เป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องการเริ่มต้นและการสิ้นสุดการถือศีลอดในแต่ละวัน มันยังใช้กับการเริ่มต้นและสิ้นสุดการถือศีลอดของเดือน ซึ่งไม่มีความแตกต่างในเรื่องนี้ แต่ถ้าหากท้องถิ่นต่างๆ อยู่ภายใต้อำนาจรัฐเดียวกันและผู้ปกครองได้ออกคำสั่งในเรื่องการเริ่มต้นและสิ้นสุดการถือศีลอด ดังนั้นจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเขา เพราะประเด็นข้างต้นเป็นเรื่องที่อุลามาอฺถกเถียงกันอยู่ แต่คำสั่งของผู้ปกครองจะทำให้การถกเถียงดังกล่าวตกไป

           จากหลักการข้างต้น พวกท่านควรถือศีลอดและงดศีลอดสอดคล้องกับประชาชนของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งปรากฏจันทร์เสี้ยวในท้องถิ่นนั้น ไม่ว่ามันจะตรงกันกับประเทศเดิมของท่านหรือไม่ก็ตาม เช่นเดียวกับวันอะเราะฟะฮฺทีให้ท่านปฏิบัติตามประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

(โดย มุฮัมมัด อัลศอลิหฺ อัลอุษัยมีน 28/8/1420 ฮ.ศ. มัจญมูอฺ อัลฟะตาวา 19)

          เช่นเดียวกับวันอะเราะฟะฮฺที่ให้ท่านปฏิบัติตามประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ท่านควรถือศีลอดและงดศีลอดสอดคล้องกับประชาชนของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งปรากฎจันทร์เสี้ยวในท้องถิ่นนั้น ใครที่ไม่เห็นดวงจันทร์ไม่บังคับให้ถือศีลอด “เมื่อพวกท่านเห็นมัน(ฮิลาล) จงถือศีลอด และเมื่อท่านเห็นมัน จงงดศีลอด” “ ดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือน(ที่ฮิลาลปรากฎปนั้นแล้ว ก็จงถือศีลอดในเดือนนั้น และผู้ใดป่วย หรืออยู่ในการเดินทาง ก็จงถือใช้ในวันอื่นแทน อัลลอฮฺทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้า และไม่ทรงให้มีความลำบากแก่พวกเจ้า และเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ให้ครบถ้วนซึ่งจำนวนวัน(ของเดือนรอมฎอน) และเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรียงไกรแด่อัลลอฮฺในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำแก่พวกเจ้า และเพื่อเจ้าจะขอบคุณ” ( อัลบะเกาะเราะฮฺ 2:185)

          แต่หากตำแหน่งที่ขึ้นปรากฏของดวงจันทร์แตกต่างกัน แต่ละประเทศก็จะใช้กฎของแต่ละประเทศ ความเห็นที่ถูกต้องก็คือว่ามันแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของท้องที่ที่ดวงจันทร์ขึ้น ดังนั้น วันอะเราะฟะฮฺในมักกะฮฺจึงเป็นวันที่สิบสำหรับพวกเขา มันไม่อนุญาตสำหรับพวกเขาที่จะถือศีลอดในวันนี้เนื่องจากมันเป็นวันอีด
------------------------------------
อ้างจาก www.Islamqa.com
ดูแลโดย เชค มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิดไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.